Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel

 
Akce Novinka Efekt lupa
8 900 Kč
Kategorie Windows
Zvolte variantu
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/OLO2 Místo konání: Olomouc
Termíny: 03. 09. - 07. 09. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/OLO3 Místo konání: Olomouc
Termíny: 01. 10. - 05. 10. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/OLO4 Místo konání: Olomouc
Termíny: 29. 10. - 02. 11. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/OLO5 Místo konání: Olomouc
Termíny: 26. 11. - 30. 11. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/PRO2 Místo konání: Prostějov
Termíny: 03. 09. - 07. 09. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/PRO3 Místo konání: Prostějov
Termíny: 01. 10. - 05. 10. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/PRO4 Místo konání: Prostějov
Termíny: 29. 10. - 02. 11. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/PRO5 Místo konání: Prostějov
Termíny: 26. 11. - 30. 11. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/PRA Místo konání: Praha
Termíny: 30. 07. - 03. 08. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/PRA2 Místo konání: Praha
Termíny: 03. 09. - 07. 09. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/PRA3 Místo konání: Praha
Termíny: 01. 10. - 05. 10. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/PRA4 Místo konání: Praha
Termíny: 29. 10. - 02. 11. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/PRA5 Místo konání: Praha
Termíny: 26. 11. - 30. 11. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/V P2 Místo konání: V prostorách objednatele (ve firmě)
Termíny: 03. 09. - 07. 09. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/V P3 Místo konání: V prostorách objednatele (ve firmě)
Termíny: 01. 10. - 05. 10. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/V P4 Místo konání: V prostorách objednatele (ve firmě)
Termíny: 29. 10. - 02. 11. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel Kód produktu 67/V P5 Místo konání: V prostorách objednatele (ve firmě)
Termíny: 26. 11. - 30. 11. 2018, 08:00 - 16:00
8 900 Kč
   
 

Základy obsluhy osobního počítače se zaměřením na MS Excel

 

Standardní délka kurzu je 48 vyučovacích hodin (plus 2 hodiny na zkoušky). Kurzy budou vypisovány jako pětidenní celodenní. Výuka probíhá na učebně vybavené datovým projektorem, případně počítačem. Školení probíhají vždy od 8:00 do 16:00 hodin. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až osm. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení.

Po absolvování kurzu absolvent zná základní vlastnosti a popis počítače a systému Windows (klávesnice, obrazovka, práce s myší …). Umí se orientovat v prostředí Windows včetně jeho nastavení, umí spouštět libovolné programy, používat počítačovou síť a internet a dovede využívat elektronické pošty. Pomocí MS Word je schopen vytvořit středně složitý textový dokument, zformátovat jej, doplnit o případné obrázky a tabulky, a nakonec jej vytisknout. Pomocí MS Excel je schopen vytvořit středně složitou tabulku, zformátovat ji, doplnit o standardní výpočty, případně graf a vytisknou ji.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • Základy ovládání Windows
 • Internet a elektronická pošta
 • MS Word – základy zpracování textu
 • MS Excel – základy vytváření tabulek

 

Podmínkou účasti na rekvalifikačním kurzu jsou obecné znalosti na úrovni základního vzdělání.

Kurz je rozdělen do výukových modulů dle následujících osnov:

 1. MODUL – Základy ovládání Windows:
 • Úvodní seznámení posluchačů s obsahem rekvalifikačního kurzu
 • Základní seznámení posluchačů s PC
 • Základní popis Windows
 • Práce v oknech
 • Práce s více současně běžícími aplikacemi
 • Podrobný popis ovládacích prvků programů
 • Popis programu „Tento počítač“
 • Práce se soubory
 • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 • Podrobný popis základní nabídky
 • Nápověda ve Windows:
 • Možnosti při vypínání počítače (restart, odhlášení …)
 • Práce stylem tvorba objektu:
 • Tvorba a změny v okně aplikací:
 • Základní programy a příslušenství
 • Kopírování mezi aplikacemi:
 • Propojování objektů
 • Nastavení parametrů ve Windows – ovládací panely, hlavní panel
 • Komplexní opakování probrané látky kurzu
 • Doplňkové otázky a odpovědi

 

 1. MODUL – internet a elektronická pošta:
 • Úvod do počítačových sítí – princip a význam
 • Práce v síti Microsoft – sdílení dat
 • Práce v síti Microsoft – sdílení tisku
 • Internet
 • Elektronická pošta
 • Problematika virů a ochrana proti nim
 • Bezpečnostní rizika internetu
 • Ochrana autorských práv
 • Problematika sociálních sítí a rizika spojená s jejich využíváním
 • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 • Doplňkové otázky a odpovědi

 

 1. MODUL – MS Word – základy zpracování textu:
 • Popis a základní ovládání programu MS Word
 • Základy práce s dokumentem
 • Formátování dokumentu (lokální)
 • Formát stránky
 • Další práce s bloky textu
 • Tisk
 • Záhlaví/Zápatí
 • Vkládání symbolů a dalších položek do textu
 • Vkládání grafických objektů
 • Nastavení některých parametrů Wordu:
 • Export/Import:
 • Opravy chyb a jazykové pomůcky
 • Komplexní opakování probrané látky kurzu
 • Doplňkové otázky a odpovědi

 

 1. MODUL – MS Excel – základy vytváření tabulek:
 • Popis a základní ovládání programu MS Excel
 • Základy práce v tabulce
 • Formátování obsahu buněk v tabulce/sešitu

− Formátování textu (písmo, styl písma, velikost ...) 

− Formátování bloků buněk (výška, šířka, zarovnávání ...) 

− Formátování číselných údajů (číselná, měnová, kalendářní, časová, procenta ...)  − Přidání nebo odstranění dalších buněk, řádků, sloupců a stránek. 

− Grafická úprava tabulky nebo její části (orámování, stínování ...) 

 • Úpravy v tabulce/sešitu

− Adresace buněk v tabulce/sešitu, označování buněk a bloků buněk (i nesouvislých) v tabulce/sešitu 

− Kopírování a přesun buněk nebo bloku buněk pomocí Schránky a myší 

 • Jednoduché výpočty v tabulce

− Zápis jednoduchých vzorců (pomocí matematických operátorů) 

− Kopírování matematických vzorců (pojem relativní adresování) 

− Funkce SUMA (sčítání bloku buněk ve sloupci nebo řádce) 

 • Výpočty v tabulce, použití některých předdefinovaných funkcí

− Opakování výpočtů v tabulce pomocí matematických operátorů 

− Kopírování vzorců, absolutní/relativní adresování 

 • Vytvoření jednoduché formulářové tabulky obsahující výpočty a její vytištění

− Otevření nové tabulky, zápis dat a vzorců pro výpočet, grafická úprava a uložení na disk 

− Nastavení tiskové stránky (parametry tisku, označení tisknutého bloku) 

− Vytvoření hlavičky/patičky pro tisk (nastavení jejich parametrů a vkládání symbolů) 

− Ukázka před tiskem – Náhled (s konečnou úpravou tiskové stránky), tisk

 • Vytváření grafů 

− Vytvoření rychlého grafu, změna typu grafu 

− Úpravy parametrů a změny jednotlivých částí grafu (pravé tlačítko myši) − Další úpravy v grafech a tisk 

 • Práce s grafikou
 • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 • Přehled funkcí s parametry a příklady použití:
 • Procvičení probrané látky, dotazy a odpovědi
 • Doplňkové otázky a odpovědi

 

 • Závěrečný test rekvalifikačního kurzu

− Vyhodnocení testu, předání rekvalifikačních osvědčení a ukončení kurzu.

Metodika, učební pomůcky, didaktická technika:

Metodika výuky je založena na výše uvedené osnově, která je pro potřeby lektorů podrobně rozpracována dle jednotlivých kapitol. Všichni lektoři tento kurz vyučují dle této metodiky a je pro ně závazná. V rámci metodiky jsou ke každému bloku vypracovány zkušební příklady, které jsou na konci každého bloku samostatně probírány.  Ke každému učebnímu bloku dostává posluchač podkladové materiály k probírané látce vycházející z metodiky výuky. Současně obdrží každý posluchač tištěnou příručku – knihu.

Požadavky na vyučující:  

V průběhu celého kurzu se předpokládá účast jednoho lektora s odbornou praxí výuky více jak 6 měsíců v oblasti školení uvedeného programu.

Požadavky na vyučujícího lektora: minimálně středoškolské vzdělání, praxe 6 měsíců v oblasti školení, podrobné znalosti problematiky. Doporučené požadavky na lektora IT: certifikát MCP nebo testera ECDL.

 

Vyhodnocení průběhu a účinnosti vzdělávací akce:

Na závěr účastníci kurzu absolvují test, který je po vyhodnocení podkladem pro udělení rekvalifikačních osvědčení. 70% úspěšnost tohoto testu je podmínkou k udělení rekvalifikačního osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu. Součásti testu bude i praktické vyzkoušení základních úloh probíraných v uvedeném kurzu.

Současně posluchači v závěru kurzu hodnotí obsahovou náplň, rozsah, studijní podklady a kvalitu a přístup lektora. Tyto podklady slouží k celkovému vyhodnocení kurzů a tím i k dalšímu zkvalitnění celkové úrovně kurzu.

 

 

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.