Naše teze

Během výuky klademe důraz na „lidský přístup“ ve vzdělávání. Tuto tezi úspěšně naplňujeme již řadu let, o čemž svědčí řada spokojených absolventů.

Za zvláště úspěšnou považujeme naši účast na projektu Národní počítačové gramotnosti nebo spolupráci s úřady práce na zabezpečení rekvalifikačních kurzů. Běžně poskytujeme vzdělávání pro specifické zákazníky: organizace TREND, Internetporadna, firmy: Eastern Sugar, MLS Holice, Farmak Olomouc, Invensys, MÚ Prostějov, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a další. 

Akátová věž